Görme Engelliler

Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası

TMO tarafından "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" adı altında bir etkinlik başlatılmıştır

TMO, insan yaşamındaki en önemli temel gıda maddesi olan ekmeğin israf edilmesi olgusuna eğilmiş ve bütün ülkeyi kapsayan bir kamu oyu araştırması yaptırarak Türkiye´deki ekmek israfının yüksek boyutlara ulaştığını ortaya çıkarmıştır.

TMO, israfın önlenmesine ilişkin toplumsal bir duyarlılık ve ferkındalık yaratılmasına yönelik "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" adı altında bir etkinlik başlatmıştır. Tokat Valiliği kampanyayı desteklemektedir. Bu kapsamda bazı etkinlikler düzenleme çalışmalarına başlanmıştır.

Kampanya hakkında bilgilendirme için TMO tarafından http://www.ekmekisrafetme.com web sitesi açılmıştır.

 

Kampanyanın Hedefi

“Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” ile;

  • İsraf konusunda toplumsal duyarlılık yaratmak,
  • İsrafı, üretim ve tüketim aşamalarında önlemek,
  • Ekmeğin ihtiyaç kadar alınmasını ve doğru muhafaza edilmesini sağlamak,
  • Bayatlayan ekmeklerin değerlendirilme yöntemleri konusunda toplumu bilgilendirmek,
  • İsrafın önlenmesiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak,
  • Hayvan beslenmesinde kullanılan ekmeğin de israf olduğuna dikkat çekmek,
  • Özde ekmeğin israfına, genelde ise tüm israfa vurgu yapmak amaçlanmaktadır.

Aynı zamanda kampanyayla, topluma daha sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması amacıyla “tam buğday ekmeği” tüketilmesi teşvik edilmektedir.